Regulamin

Regulamin serwisu (29.05.2014):

1. Przez dokonanie rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które mogą zostać użyte w celu komunikacji z użytkownikiem. Dostęp do danych firm użytkownika mają wszyscy użytkownicy serwisu. Dostęp do danych osobowych użytkownika mają wyłącznie zleceniodawcy i wykonawcy, których te dane osobowe dotyczą w związku z wykonywanymi zleceniami. Właściciel firmy ma dostęp wyłącznie do danych osobowych zlecających i polecających. Użytkownik może poznać wyłącznie dane firmy oraz polecającego, którego kod poda przy tworzeniu zlecenia. Rejestrując się użytkownik akceptuje ten stan rzeczy.

2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez użytkownika treści. Całą odpowiedzialność ponosi użytkownik. Treści użytkownika nie mogą naruszać w jakikolwiek sposób prawa oraz godności osób trzecich. Niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów oraz publikowanie materiałów o charakterze erotycznym. Treści niespełniające tych wymogów będą usuwane.

3. Niedozwolone jest tworzenie kont w celu jakiejkolwiek manipulacji wynikami wyszukiwania serwisu. Dane powiązane z kontem użytkownika muszą odzwierciedlać stan faktyczny. Niedozwolone jest tworzenie fikcyjnych firm i podawanie fikcyjnych danych w celu dokonywania wyłudzeń i oszukańczych praktyk.

4. Oceny i komentarze użytkownika muszą być szczere i przedstawiać stan faktyczny. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby nie wprowadzać w błąd innych użytkowników serwisu. Złożenie zlecenia najlepiej poprzedzić zawarciem pisemnej umowy między zleceniodawcą i wykonawcą. Oceny i komentarze użytkownika mają jedynie charakter poglądowy.

5. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne wynikające z użytkowania serwisu. Jednocześnie informuje się, iż serwis został stworzony z maksymalną starannością o spełnienie wszelkich wymogów bezpieczeństwa przechowywanych danych. Jeśli użytkownik stwierdzi występowanie w serwisie jakichkolwiek luk bądź błędów, zobowiązuje się do przekazania tej wiedzy administracji serwisu w celu poprawy. Właściciel serwisu informuje, iż dołożył wszelkich starań, aby ewentualne straty materialne użytkownika nie miały miejsca.

6. Użytkowanie tego serwisu jest i zawsze będzie w pełni darmowe.

7. Na stronie można promować usługi. Nie wolno prowadzić wyłącznie sprzedaży detalicznej czy hurtowej.

8. Regulamin serwisu może zostać zmieniony, o czym informuje data ostatniej aktualizacji regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.